Wraz z ciągłym rozwojem technologii, a zwłaszcza elektroniki w branży motoryzacyjnej, tendencja do korzystania z warsztatu samochodowego należącego do sieci warsztatów jest coraz bardziej wyraźna i zdecydowana.

Z tego powodu, Marelli Aftermarket Poland zorganizowała sieć Autoryzowanych Warsztatów Checkstar, wierząc w profesjonalizm jako zwycięską broń w prowadzeniu działalności.

Aby osiągnąć te cele, istotne miejsce zajmują szkolenia techniczne.

Nasza firma opracowuje od 3 do 6 nowych tematów szkoleniowych rocznie dotyczących całych pojazdów (MONOGRAFIA) lub specyficznych systemów zainstalowanych w pojeździe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów naszą kadrę szkoleniową tworzą trenerzy z długoletnią praktyką zawodową jak i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń technicznych wzbogacaną o trenerów zewnętrznych.


Szkolenia są organizowane w naszym Centrum Szkoleniowym mieszczącym się w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej 11.Marelli Aftermarket Poland, poprzez planowanie spotkań szkoleniowych skierowanych do własnej sieci, zamierza podkreślić swoją działalnością zaangażowanie we wspieranie profesjonalnego rozwoju warsztatu zgodnie z trendem rynkowym, a równocześnie pragnie umocnić stosunek współpracy i zaufania łączący Firmę i Warsztat, który uzupełnia stosunki handlowe, lecz nie ma drugorzędnego znaczenia.

Szkolenie techniczne i działalność szkoleniowa to mocne punkty polityki firmy. Co roku prezentowany jest program kursów, które wzbogacają katalog dzięki wprowadzeniu różnych rodzajów kursów aktualizacyjnych/szkoleniowych. Autoryzowany warsztat Magneti Marelli Checkstar może aktualizować swoją wiedzę za pomocą nowych programów szkoleniowych i w razie potrzeby, wybrać programy podstawowe, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom szkoleniowym/zawodowym.

Marelli Aaftermarket Poland wystawia każdemu podmiotowi, który bierze udział w kursach, zaświadczenie specjalizacji zawodowej.