Wyposażenie
warsztatowe

Magneti Marelli Parts & Services opracowało i zbudowało ważną linię sprzętu i systemów przeznaczonych do diagnozy.

Butla zwrotna wielokrotnego użytku 5kg, bez czynnika R1234yf (007950014325)
Butla Zwrotna Wielokrotnego Użytku, 12Kg
Butla Zwrotna Wielokrotnego Użytku, 5Kg,bez czynnika 1234yf(007950014325)
Czynnik Chłodniczy R1234Yf (007950014325) - komplet z 007950014561 (czynnik fakt...
Czynnik chłodniczy R1234yf (007950014325) - komplet z 007950014561 (czynnik fakt...
Czynnik chłodniczy R134a 12kg (komplet z 007950014290)
Czynnik chłodniczy R134a 12kg (zestaw 007950014290)