Wyposażenie
warsztatowe

Magneti Marelli Parts & Services opracowało i zbudowało ważną linię sprzętu i systemów przeznaczonych do diagnozy.

Czynniki chłodnicze
Butla zwrotna wielokrotnego użytku 5kg, bez czynnika R1234yf (007950014325)
Czynniki chłodnicze
Butla zwrotna wielokrotnego użytku, 12kg
Czynniki chłodnicze
Czynnik chłodniczy R1234yf (007950014325) - komplet z 007950014561 (czynnik fakturowany os...
Czynniki chłodnicze
Czynnik chłodniczy R134a 12kg (komplet z 007950014290)